Aktualności

 • ZARZĄDZENIE DYREKTORA

  ZARZĄDZENIE NR 4/2020 DYREKTORA TECHNIKUM NR 2     W CHOJNICACH z dnia 25 marca 2020 r.   w sprawie organizacji realizacji zadań Technikum nr 2 w Chojnicach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość   Pobierz PDF

 • Złożenie deklaracji do egzaminu przeprowadzanego w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. przez osoby, które nie zdały egzaminu w sesji styczeń – luty 2020 r

  Osoby, które nie zdały egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br (prosimy o jak najszybsze złożenie deklaracji). Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail szkoły technikum2 @ technikum2chojnice.pl Po otrzymaniu deklaracji każdy uczeń otrzyma mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania przez szkołę dokumentu i jest to jednoznaczne ze skutecznym złożeniem deklaracji. Wzory deklaracji dostępne są na stronie szkoły w zakładce – Uczeń – Egzaminy Zawodowe.

 • Wyniki egzaminów zawodowych

  W związku z zaistniałą sytuacją oraz  komunikatem OKE wyniki egzaminów zostaną przekazane 20.03.2020 (piątek) wyłącznie w wersji elektronicznej. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020 będą przekazane szkołom do 31 marca 2020 r.   Możliwości zapoznania się z wynikami Dla uczniów klas IV (formuła 2012) będą udostępnione w wersji elektronicznej za pomocą serwisu dla uczniów, Dla uczniów klas III (formuła 2017) w zawodzie technik rolnik oraz uczniów poprawiających, wyniki powinny być przekazane za pomocą maila lub sms jeżeli został podany a system wyśle. W Przypadku nie otrzymania wyniku proszę o kontakt przez e-dziennik z wicedyrektorem.   Jednocześnie informuję, że ostateczny termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima został ustalony na dzień 31 marca 2020...

 • Informacja

   Nauczyciele  będą przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Proszę więc wszystkich uczniów o systematyczne sprawdzanie dziennika oraz informacji  zamieszczanych na stronie internetowej szkoły. Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć. Spróbuj  uzupełnić swoje wiadomości , rozwijaj kompetencje, skorzystaj z materiałów rekomendowanych przez Twoich nauczycieli. Pamiętaj o swoim i innych bezpieczeństwie, przestrzegaj zasad i zaleceń .  Unikaj zatłoczonych miejsc. Nie organizuj spotkań towarzyskich. Nie narażaj osób starszych. Spędź ten czas w domu.   

 • Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

  Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem   Warszawa, 27.02.2020 r.     Aktualnie nie ma wytycznych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) oraz Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), które nakazywałyby objęcie nadzorem osób powracających z krajów stwierdzono występowanie koronawirusa, jeżeli nie spełniają one kryteriów dla przypadku podejrzanego o zakażenie lub zachorowanie.   KRYTERIA KWALIFIKACJI do dalszego postępowania: (1) osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa lub (2) osób, które miały bliski kontakt z osobą zakażoną.   Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne oraz kryteria epidemiologiczne: kryteria kliniczne Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego: - gorączka - kaszel - duszność kryteria epidemiologiczne Każda osoba,...

 • Rekrutacja

  Wyciąg z regulaminu rekrutacji Technikum nr 2 w Chojnicach na rok szkolny 2019/20 Technikum nr 2 w Chojnicach w roku szkolnym 2019/20 przeprowadza nabór na kierunki: do szkół ponadgimnazjalnych w zawodach: 1)      technik ekonomista – 1 oddział, 2)      technik logistyk –  1,5 oddziału, 3)      technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział, 4)      technik rolnik – 0,5 oddziału. do szkól ponadpodstawowych w zawodach: 1)      technik ekonomista – 1 oddział 2)      technik logistyk –  1,5 oddziału, 3)      technik żywienia i usług gastronomicznych – 1 oddział, 4)      technik rolnik – 0,5 oddziału, 5)      technik rachunkowości – 1 oddział Logowanie Kandydatów -https://chojnice.edu.com.pl/ Terminy: Ø  od 13 maja do 18 czerwca 2019 r. - złożenie podania o przyjęcie do szkoły, podpisanego przez rodzica/opiekuna (wydruk ze strony do logowania), Ø  do 19 czerwca 2019 r. możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły Ø  od 21 do 25 czerwca 2019 – dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowe i kopii...