ZARZĄDZENIE NR 4/2020

DYREKTORA TECHNIKUM NR 2

    W CHOJNICACH

z dnia 25 marca 2020 r.

 

w sprawie organizacji realizacji zadań Technikum nr 2 w Chojnicach z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

 

Pobierz PDF