27 lutego odbył się konkurs polonistyczny „Z polszczyzną za pan brat”. 30 osób zmierzyło się z zawiłościami języka polskiego. Zadania wymagały znajomości podstawowych zasad poprawnej polszczyzny, m. in. odmiany słowa Charzykowy, pisowni wielką i małą literą, tworzenia nazw mieszkańców miast, państw czy kontynentów, a także znajomości przysłów i związków frazeologicznych. Zwycięzcami konkursu zostali: Karolina Tobolska i Maciej Sypniowski z klasy II EŻ.