Dnia 15 marca w Gdańsku odbył się Okręgowy Etap XXVI Ogólnopolskiej Olimpiady
Promocji Zdrowego Stylu Życia. Powiat chojnicki reprezentowała uczennica naszej szkoły -  Anita Nakielska, z klasy III Technikum żywienia i usług gastronomicznych.
Olimpiada była przedsięwzięciem wieloetapowym, wymagającym szerokiej wiedzy z zakresu zdrowego odżywiania, ekologii, przeciwdziałania uzależnieniom oraz znajomości udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy musieli zaprezentować przygotowane wcześniej prezentacje promujące zdrowy styl życia w swoich środowiskach lokalnych. Następnie rozwiązywali test pisemny dotyczący prawidłowego odżywiania, zdrowego trybu życia oraz pierwszej pomocy.   

Serdecznie gratulujemy Anicie!