7-8 czerwca na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyły się eliminacje centralne XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Jest to jeden
z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowanych w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska.

W eliminacjach w bloku technologia żywności wzięło udział 137 uczestników, reprezentujących szkoły ze wszystkich województw. Uczennica naszej szkoły Anita Nakielska, z klasy III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych, po przejściu eliminacji okręgowych i zakwalifikowaniu się do eliminacji centralnych swą ciężką pracą i wysoką wiedzą wywalczyła VII miejsce, uzyskując tytuł „Laureata Olimpiady”. Wykazała się ogromną wiedzą, nie tylko z zakresu technologii żywności, ale również zagadnień dotyczących obrotu towarowego, ekonomiki i organizacji produkcji, kalkulacji finansowych, organizacji małych zakładów usługowych i małych przedsiębiorstw produkcyjnych, konserwacji i przetwórstwa surowców pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony środowiska.

Uczniowie uczestniczący w zmaganiach rozwiązywali test składający się z 60 pytań,
a następnie przystąpili do części praktycznej (z obydwu części mogli uzyskać maksymalnie 120 punktów). Anita uzyskała 95 punktów, w tym 51 punktów w części pisemnej. Jej wynik z części pisemnej był najwyższym wśród laureatów. Laureatka I miejsca uzyskała łącznie 107 punktów, wyprzedzając naszą Anitę jedynie większą liczbą punktów z części praktycznej.

Najlepsi olimpijczycy otrzymali nagrody rzeczowe i pieniężne. Wydawnictwo APRA, które jest patronem medialnym wydarzenia, ufundowało prenumeraty wybranych magazynów dla dziesięciu najlepszych uczestników. Ponadto laureaci OWiUR zgodnie z rozporządzeniem MEN są zwolnieni z egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

Serdecznie gratulujemy Anicie i życzymy dalszych wielkich sukcesów!