Dla uczniów zdających egzamin zawodowy w sesji czerwiec - lipiec

 

Proszę wszystkich uczniów zdających egzaminy zawodowe w nadchodzącej sesji o zwrócenie uwagi na terminy egzaminów zgodnie z otrzymanym indywidualnym harmonogramem. Wszystkie terminy oraz sale zdawania egzaminów wywieszone są na tablicy ogłoszeń koło sekretariatu szkoły.

Proszę również o zapoznanie się z przyborami, które są dopuszczalne na egzaminach

 

Przybory:

Etap pisemny (komunikat CKE) - czarny długopis, kalkulator prosty

Etap praktyczny (komunikat CKE)- zgodnie z rozpiską

 

Uczniowie zgłaszają się na egzamin na co najmniej pół godziny przed egzaminem.

Terminy egzaminów

Część pisemna    - 19.06.2018 roku (kwalifikacje A.30, A.31, A.35, A.36, T.06 )

Część praktyczna  - 26.06.2018 roku ( kwalifikacja A.30, A31, A32, R.16, T.15 )

 27.06.2018 roku ( kwalifikacja A.35 )

 25.06.2018 roku ( kwalifikacja A.36 )

 22.06.2018 roku ( kwalifikacja T.06 )

 23.06.2018 roku ( kwalifikacja T.06 )