Nauczyciele  będą przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu za pośrednictwem dziennika elektronicznego. Proszę więc wszystkich uczniów o systematyczne sprawdzanie dziennika oraz informacji  zamieszczanych na stronie internetowej szkoły.

Odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć. Spróbuj  uzupełnić swoje wiadomości , rozwijaj kompetencje, skorzystaj z materiałów rekomendowanych przez Twoich nauczycieli. Pamiętaj o swoim i innych bezpieczeństwie, przestrzegaj zasad i zaleceń .  Unikaj zatłoczonych miejsc. Nie organizuj spotkań towarzyskich. Nie narażaj osób starszych. Spędź ten czas w domu.