W związku z zaistniałą sytuacją oraz  komunikatem OKE wyniki egzaminów zostaną przekazane 20.03.2020 (piątek) wyłącznie w wersji elektronicznej. Świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie oraz dyplomy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla sesji styczeń – luty 2020 będą przekazane szkołom do 31 marca 2020 r.

 

Możliwości zapoznania się z wynikami

  • Dla uczniów klas IV (formuła 2012) będą udostępnione w wersji elektronicznej za pomocą serwisu dla uczniów,
  • Dla uczniów klas III (formuła 2017) w zawodzie technik rolnik oraz uczniów poprawiających, wyniki powinny być przekazane za pomocą maila lub sms jeżeli został podany a system wyśle. W Przypadku nie otrzymania wyniku proszę o kontakt przez e-dziennik z wicedyrektorem.

 

Jednocześnie informuję, że ostateczny termin składania deklaracji na sesję czerwiec – lipiec 2020 r. w przypadku ponownego przystąpienia do egzaminu przez zdających, którzy nie zdali tego egzaminu w sesji 2020 Zima został ustalony na dzień 31 marca 2020 r.