Osoby, które nie zdały egzaminów zawodowych w sesji styczeń – luty 2020 r., będą mogły złożyć deklarację ponownego przystąpienia do niezdanej/niezdanych części tego egzaminu w sesji czerwiec – lipiec 2020 r. do 31 marca br (prosimy o jak najszybsze złożenie deklaracji). Deklarację będzie można złożyć również w formie elektronicznej, przesyłając skan albo wyraźnie zdjęcie podpisanego dokumentu na adres e-mail szkoły technikum2 @ technikum2chojnice.pl Po otrzymaniu deklaracji każdy uczeń otrzyma mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania przez szkołę dokumentu i jest to jednoznaczne ze skutecznym złożeniem deklaracji. Wzory deklaracji dostępne są na stronie szkoły w zakładce – Uczeń – Egzaminy Zawodowe.