nfz
Indywidualna Praktyka Pielęgniarska


Elżbieta Reszkowska
pielegniarka
W roku szkolnym 2013/14 g
abinet czynny:


Poniedziałek: od 8:00 do 12:00


Środa: od 11:10 do
15:10


Piątek: od 8:00 do 12:00

 

Kalkulator pielęgniarki

 

Profilaktyka prozdrowotna 

 

W naszej szkole prowadzone są każdego roku działania dotyczące profilaktyki nowotworowej w tym raka piersi i szyjki macicy. Odbywają się również zajęcia poświęcone tematyce HIV i AIDS oraz uzależnieniom. Zostaja poruszone zagadnienia związane z antykoncepcją i chorobami przenoszonymi drogą płciową. Część tematyki jest realizowana podczas zajęć z "Wychowania do życia w rodzinie" oraz podczas wykładów i działań takich jak: akcje szkolne, udział w kampaniach ogólnopolskich "Mam haka na raka", w przeglądzie małych form teatralnych o tematyce HIV/AIDS i uzależnień, podczas godzin wychowawczych, na lekcjach biologii i spotkaniach z pedagogiem szkolnym.

 


 

Dnia 11 grudnia 2013 roku uczniowie naszej szkoły (Ewa  Jaworska, Marta Lonska, Paulina Gorgoń, Ewelina Wróbel, Mateusz Galinski, Damian Kosiedowski, Krzysztof Ginter) wzięli udział w finale Wojewódzkiego Przeglądu Małych Form Teatralnych "Uzależnienia wokół nas" w Gdańsku. Łącznie w eliminacjach brało udział 16 zespołów z całego województwa. Nasza grupa teatralna nie została nagrodzona, ale przeżycia były bezcenne. Udział w tym wydarzeniu pozwolił nam poszerzyć wiedzę zwiazaną ze sztuką teatralną. Nauka nie kończy się i nie zaczyna na książce i ławce szkolnej. Takie wydarzenia dają możliwości poznania nowych ludzi, nauki, wymiany zdań.