DYREKCJA SZKOŁY

Imię i nazwisko

Funkcja

Kamil Trzebiatowski

dyrektor szkoły

 

 

Krzysztof Klapa

wicedyrektor szkoły

 

 GRONO PEDAGOGICZNE

Imię i nazwisko

Nauczany przedmiot

Mirosława Augustyńska

bibliotekarz szkoły

Piotr Badtke

przedmioty zawodowe

Joanna Breza

język angielski

Emilia Czapiewska

przedmioty zawodowe

Adam Drabek

przedmioty zawodowe

Kamila Grela

język angielski

Alina Górska

język polski

Monika Grzelak

przedmioty zawodowe

Barbara Grzempa Szczepańska

przedmioty zawodowe

Marek Januszewski

 matematyka, informatyka

 Katarzyna Januszewska-Klapa

 przedmioty zawodowe

Joanna Kadowska

biologia, wychowanie do życia w rodzinie, przedmioty zawodowe

Anna Kaszubowska

język polski

Elżbieta Kempińska

 przedmioty zawodowe

Czesław Kempiński

przedmioty zawodowe

Ewelina Kempińska przedmioty zawodowe

Joanna Kierska

przedmioty zawodowe

Krzysztof Klapa

przedmioty zawodowe

Aneta Kłodzińska matematyka

Paulina Kołakowska

wychowanie fizyczne

Marzena Kosiedowska

język niemiecki

Jacek Kowalik

przedmioty zawodowe

Arleta Kuberka

język polski

 Maciej Kuczkowski

 wychowanie fizyczne

Marek Kujawa

wychowanie fizyczne

Dorota Liszka

język angielski

Alicja Łuszczak

język angielski

Jagoda Metlicka

przedmioty zawodowe

Joanna Michalak

historia, wiedza o społeczeństwie, wiedza o kulturze

ks. Tomasz Mońko

religia

Kamila Moskal

fizyka

Halina Sieg

religia

Bogumiła Skórczewska

geografia, informatyka

Marzena Skwierawska

język polski

Patrycja Sledz

język niemiecki

Bożena Sułkowska

język angielski

Jowita Szmeja

pedagog

Magdalena Theis

język niemiecki, przedmioty zawodowe

Kamil Trzebiatowski

 przedmioty zawodowe

Damian Vogt

podstawy przedsiębiorczości, instruktor jazdy

Mirosława Wiligała

 

biologia, chemia, geografia

Joanna Wiluś-Domeracka

język niemiecki

 

Jolanta Wiśniewska

przedmioty zawodowe

Dorota Zimnicka

przysposobienie obronne,historia

 

 KSIĘGOWOŚĆ SZKOŁY

Imię i nazwisko

Funkcja

Bożena Cajtel

główny księgowy

 

 SEKRETARIAT SZKOŁY

Imię i nazwisko

Funkcja

Lidia Warchoł

sekretarz szkoły

Ewa Basińska

starszy referent

 

 PRACOWNICY OBSŁUGI

Imię i nazwisko

Funkcja

Ireneusz Klóskowski

starszy woźny

Mariusz Kaszubowski

konserwator

Anita Czapiewska sprzątaczka
Wiesława Galikowska sprzątaczka
Janina Jankowska sprzątaczka