Konto:
BS Chojnice 69 8146 0003 0000 2192 5000 0017
Rada Rodziców przy Technikum nr2 w Chojnicach

 

Skład Rady Rodziców Technikum nr 2 w Chojnicach 
rok szkolny 2018/2019

 

1.       Wojtaszewska Joanna                  1 T E

2.       Szmelter Lucyna              skarbnik              1 TL

3.       Basińska Ewa    członek                1 TŻ

4.       Byrda Ilona        członek                1 LR

5.       Oryszczuk Olena                             2 LE

6.       Prondzinski Piotr                            2 TL

7.       Wałdoch Jacek                 2 LR

8.       Pupka Lipińska Arleta                   2 TŻ

9.       Sypniowska Małgorzata              sekretarz            3 EŻ

10.   Łangowska Jolanta                         3 TL

11.   Rzepinski Michał             z-ca przewodn. 3 TŻ

12.   Możdżonek Dariusz       przewodniczący               3 TR

13.   Warsińska Alicja                              4 LE

14.   Węglewska Justyna                       4 TL

15.   Behrendt Jolanta                            4 TR

16.   Zabrocka Elżbieta                           4 TŻ