Szkoła Przyszłości

 

Film prezentujący projekt "Szkoła Przyszłości"

 

Projekt pn. “Szkoła Przyszłości” – zwiększenie kompetencji kluczowych uczniów powiatu chojnickiego” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) , Osi Priorytetowej 3 Edukacja, Działania 3.2 Edukacja ogólna, Poddziałania 3.2.1 Jakość edukacji ogólnej współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 1. Cele projektu i założenia projektu:
  1. Projekt obejmuje wsparciem 8 szkół publicznych powiatu chojnickiego (1600 uczniów), prowadzących kształcenie ogólne na poziomie ponadgimnazjalnym. Celem głównym projektu jest poprawienie jakości edukacji w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy poprzez realizację podstawy programowej w sposób ciekawy, inspirujący i interdyscyplinarny w formie dodatkowych zajęć.
  2. Wartość projektu: 5 794 995,73, w tym wsparcie ze środków UE: 5 505 245,94 zł
 2. W ramach projektu będą realizowane następujące zajęcia:
   • biologia,
   • matematyka,
   • geografia,
   • j.angielski,
   • j.niemiecki,
   • Studio 34,
   • laboratorium geograficzne,
   • laboratorium biologiczne,
   • laboratorium ICT,
   • poradnictwo zawodowe (grupowe i indywidualne).

 

Zajęcia prowadzone będą zgodnie z metodą projektu. Nabywanie wiedzy będzie odbywać się głównie za pomocą rozwiązywania problemów, a nie za pomocą metod pamięci. Aktywność uczniów będzie miała na celu nie tylko zdobywanie wiedzy i doświadczenia, ale też powinna zmieniać podejście do sposobu uczenia się.

 

Wszyscy uczestnicy projektu zostaną objęci doradztwem zawodowym zarówno indywidualnym jak i grupowym, dzięki czemu zwiększą swoje szanse  na zatrudnienie. Na zajęciach uczniowie stworzą indywidualny plan edukacyjno – zawodowy, poznają swoje uzdolnienia i mocne strony, które umożliwią odnalezienie się  na rynku pracy.

 

 

Od 15.12.2016r. rozpoczyna się rekrutacja  na wybrane przez uczniów zajęcia rozwijające zdolności i umiejętności ułatwiające zdanie matury. Ilość wybranych przedmiotów jest dowolna. Liczba uczniów na poszczególne zajęcia jest ograniczona.

 

Wszelkie informacje oraz dokumenty niezbędne do udziału w zajęciach dostępne będą u koordynatora projektu pani Anny Kaszubowskiej oraz na stronie szkoły w zakładce: Szkoła Przyszłości.

 

 

 

 Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

16 i 23 listopada uczestnicy projektu "Szkoła Przyszłości" uczestniczyli w wyjeździe do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Uczniowie brali udział w zajęciach warsztatowych i labolatoryjnych oraz mieli możliwość poznać i doświadczyć nowoczesne technologie w praktyce.  Zdjęcia........

 

 

Oto zdjęcia z prowadzonych zajęć:

 

Laboratorium geograficzne i biologiczne w Borucinie w Stacji Limnologicznej Uniwersytetu Gdańskiego

więcej zdjęć

Studio 34