WYDARZENIE

DATA

Rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2017

Apel inagurujacy nowy rok szkolny

12.09.2017

Giełda używanych podręczników i pomocy dydaktycznych

07-13.09.2017

Wycieczka integracyjna uczniów I oddziałów

09.2017

 Zebranie rodziców

 14.09.2017

Tydzień wiedzy o egzaminie maturalnym

18-22.09.2017
Termin złożenia wstępnych deklaracji przystapienia do matury i podania o dostosowanie egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych

 30.09.2017

Kontrola porzadku w szatni

 raz na tydzień

 Tydzień historii szkoły

02-06.10.2017

Święto Niepodległości

Udział wychowawców i uczniów oddziałów I  mieszkających na terenie Chojnic

 

11.11.2017 

Ślubowanie uczniów pierwszych oddziałów 

16.11.2017

Okresowe spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich oddziałów

16.11.2017

Tydzień tradycji i zwyczajów świątecznych

18-22.12.2017

Tydzień przedsiębiorczości

19-22.12.2017

Apel przedświąteczny

22.12.2017

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2017- 01.01.2018

Próbny egzamin zawodowy

termin ustalony przez zespoły

Zakończenie I półrocza

26.01.2018

Wywiadówka

25.01.2018

Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

07.02.2018

 Ferie zimowe

 

29.01-11.02.2018

 

Wiosenna przerwa świąteczna

29.03-03.04.2018

Uroczyste zakończenie oddziałów maturalnych

27.04.2018

Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja

03.05.2018

Tydzień sportu

06.2018

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

22.06.2018

 

Terminy praktyk zawodowych

Od 28.05.2018( 4 tygodnie) – oddziały: II technik ekonomista, II technik rolnik, II technik żywienia i usług gastronomicznych, II technik logistyk

 

 

  

Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

 

10.01.2018 r.  (środa)

Egzamin zawodowy praktyczny

11.01.2018 r. (czwartek)

Egzamin zawodowy pisemny

30.04.2018 r. (poniedziałek)

Organizacja pracy szkoły

02.05.2018 r. (środa)

Organizacja pracy szkoły

04.05.2018 r. (piątek)

Matura – język polski

07.05.2018 r. (poniedziałek)

Matura - matematyka

08.05.2018 r. (wtorek)

Matura – język angielski

01.06.2018 r. (piątek)

Organizacja pracy szkoły

19.06.2018 r. (wtorek)

Etap pisemny egzaminu zawodowego

 

Wywiadówki

 

14.09

wszystkie

 

16.11

wszystkie

Ślubowanie klas pierwszych

14.12

IV-te

zakończenie I półrocza dla klas IV-tych

16.11

IV-te

Informacja o ocenach przewidywanych

25.01

wszystkie z wyjątkiem IV

Informacja o ocenach końcowych

17.05

I, III

Informacja o ocenach przewidywanych

26.04

II

Informacja o ocenach przewidywanych

22.03

IV

Informacja o ocenach przewidywanych

05.04

wszystkie z wyjątkiem IV

wywiadówka śródroczna