• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • włącz większą interlinie+
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Informacje:
  • invalid

13 grudnia 1981 roku to jedna z najczarniejszych dat w historii powojennego państwa polskiego. W nocy z 12 na 13 grudnia została utworzona Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Na jej wniosek Rady Państwa wydała uchwałę, na mocy której zdecydowano się na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadzić stan wyjątkowy. Twarzą WRON, czyli organu decyzyjnego w czasie trwania stanu wojennego, oraz twarzą samego stanu wojennego, który był okresem faktycznej wojny pomiędzy władzą i społeczeństwem, został generał Wojciech Jaruzelski. Fakt ten pociągnął za sobą ofiary, internowanych i więzionych za zdradę państwa oraz działanie przeciwko władzy. Stan wojenny był zamachem na wolnościowe aspiracje społeczeństwa polskiego, które szukało godnego życia w demokratycznym, niezależnym kraju.  

Dziś, żyjąc w demokratycznym kraju, ucząc się w niezależnej szkole, społeczność Technikum nr 2 w Chojnicach chce wspominać tamte trudne i niepewne dla naszych rodziców i dziadków czasy. Chcemy również upamiętnić ofiary tej wojny domowej oraz osoby internowane i więzione, które walczyły o naszą wolność. Dlatego też Technikum nr 2 w Chojnicach dołączyło do ogólnopolskiej akcji upamiętniającej 40. rocznicę wybuchu stanu wojennego „Zapal Światło Wolności”. Gest ten nawiązuje do tego z początku lat 80., w którym Polacy i mieszkańcy innych państw wyrażali sprzeciw wobec brutalnej polityki władz PRL.

©2020 Technikum nr 2 w Chojnicach