• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • włącz większą interlinie+
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Informacje:
  • invalid

W dniach 9 i 10.09.2021 odbędzie się w naszej szkole "Giełda podręczników używanych". Zapraszamy! Szczegóły TUTAJ.

1) Podczas przynoszenia kopii (lub oryginałów) wyników egzaminów 8-klasisty (do dnia 14 lipca) proszę pobrać druk WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ dostępny w Sekretariacie. Wypełniony WNIOSEK należy przynieść w dniach 22-30 lipca 2021 r. (potwierdzenie woli przyjęcia) wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz pozostałymi dokumentami (wymienionymi na dole wniosku). W dniach 22 - 30 lipca wydawane będą kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia do klas pierwszych Skierowania do lekarza medycyny pracy, które należy mieć ze sobą idąc na badania. • Badania profilaktyczne odbywać się będą w szkole(parter budynku – gabinet pielęgniarki)w dniu 26 lipca: * godz. 11.30 do 13.30 zawody: technik logistyk, technik rolnik * godz. 13.30 do 15.30 – zawody: technik żywienia, technik ekonomista Osoby, które nie będą mogły przybyć w w/w terminie do szkoły, badania będą mogli zrobić w Gabinecie Medycyny Pracy KASZUBOWSCY ul. Młodzieżowa 35, 1 piętro nad pocztą(BLASZAK). Wystarczy mieć ze sobą skierowanie ze szkoły. Termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do szkoły – 31 sierpnia. 2) 2 sierpnia do godz. 11.00 zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w Technikum nr 2. 3) Legitymacje szkolne wydawane będą we wrześniu (legitymacje ze Szkoły Podstawowej ważne są do 30 września). 4) Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września (środa) o godz. 8.00, przydział sal podany zostanie w późniejszym terminie. Nie będzie spotkania pierwszoklasistów z dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej. 5) Podręczniki do klas pierwszych zostaną podane przez nauczycieli uczących na początku września.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum nr 2 w Chojnicach znajduje się pod linkiem: Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Technikum nr 2

09 czerwca - Zebranie Rady Pedagogicznej  godz. 15.00   21 czerwca - Wystawienie ocen końcowych dla klas I i III oraz II - po SP   /

 22 czerwca - Egzamin zawodowy etap pisemny   /

 23 czerwca - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i analityczna godz. 15.00   /

 24-25 czerwca - Egzamin zawodowy etap praktyczny TG.0   /

25 czerwca   - Zakończenie roku szkolnego w salach lekcyjnych godz.9.00

Matura w terminie poprawkowym odbędzie się  w dniu 24 sierpnia (wtorek) godz. 9.00

 

Matematyka - sala nr 3 (sala gimnastyczna)

Język polski - sala nr 3 (sala gimnastyczna)

Język angielski - sala nr 26

 

Zdających prosimy o przybycie pół godziny przed egzaminem.

16- i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą wypełnić formularz: Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Kwestionariusz do wypełnienia można odebrać w bibliotece szkolnej.

©2020 Technikum nr 2 w Chojnicach