• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • włącz większą interlinie+
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Informacje:
  • invalid

1) Podczas przynoszenia kopii (lub oryginałów) wyników egzaminów 8-klasisty (do dnia 14 lipca) proszę pobrać druk WNIOSKU O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY PONADPODSTAWOWEJ dostępny w Sekretariacie. Wypełniony WNIOSEK należy przynieść w dniach 22-30 lipca 2021 r. (potwierdzenie woli przyjęcia) wraz z oryginałami świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz pozostałymi dokumentami (wymienionymi na dole wniosku). W dniach 22 - 30 lipca wydawane będą kandydatom zakwalifikowanym do przyjęcia do klas pierwszych Skierowania do lekarza medycyny pracy, które należy mieć ze sobą idąc na badania. • Badania profilaktyczne odbywać się będą w szkole(parter budynku – gabinet pielęgniarki)w dniu 26 lipca: * godz. 11.30 do 13.30 zawody: technik logistyk, technik rolnik * godz. 13.30 do 15.30 – zawody: technik żywienia, technik ekonomista Osoby, które nie będą mogły przybyć w w/w terminie do szkoły, badania będą mogli zrobić w Gabinecie Medycyny Pracy KASZUBOWSCY ul. Młodzieżowa 35, 1 piętro nad pocztą(BLASZAK). Wystarczy mieć ze sobą skierowanie ze szkoły. Termin dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do szkoły – 31 sierpnia. 2) 2 sierpnia do godz. 11.00 zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia w Technikum nr 2. 3) Legitymacje szkolne wydawane będą we wrześniu (legitymacje ze Szkoły Podstawowej ważne są do 30 września). 4) Rozpoczęcie roku szkolnego 01 września (środa) o godz. 8.00, przydział sal podany zostanie w późniejszym terminie. Nie będzie spotkania pierwszoklasistów z dyrektorem szkoły na sali gimnastycznej. 5) Podręczniki do klas pierwszych zostaną podane przez nauczycieli uczących na początku września.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w postępowaniu rekrutacyjnym do Technikum nr 2 w Chojnicach znajduje się pod linkiem: Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Technikum nr 2

KANDYDACI DO TECHNIKUM NR 2 W CHOJNICACH LOGUJĄ SIĘ POD LINKIEM:                                                                                                                                                         https://chojnice.edu.com.pl/kandydat/app/                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Aby zgłosić swoją kandydaturę należy wejść w zakładkę „Zgłoś kandydaturę” i postępować zgodnie z wytycznymi.

09 czerwca - Zebranie Rady Pedagogicznej  godz. 15.00   21 czerwca - Wystawienie ocen końcowych dla klas I i III oraz II - po SP   /

 22 czerwca - Egzamin zawodowy etap pisemny   /

 23 czerwca - Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna i analityczna godz. 15.00   /

 24-25 czerwca - Egzamin zawodowy etap praktyczny TG.0   /

25 czerwca   - Zakończenie roku szkolnego w salach lekcyjnych godz.9.00

Zapraszam na stronę biblioteki szkolnej, która znajduje się w zakładce SZKOŁA →BIBLIOTEKA - link do strony. Serdecznie zapraszam uczniów, rodziców                       i nauczycieli do zapoznania się z prezentowanymi tam linkami do ciekawych książek i materiałów pomocnych w uczeniu się.       

Polecam Mirosława Augustyńska

16- i 17-latkowie przed przystąpieniem do szczepienia muszą wypełnić formularz: Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19. Kwestionariusz do wypełnienia można odebrać w bibliotece szkolnej.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

 

23 kwietnia 2021 roku na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbyły się eliminacje okręgowe XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach tych wzięło udział 101 uczniów z 25 szkół województwa kujawsko-pomorskiego oraz części województwa pomorskiego.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowanych w naszym kraju.

Nasza szkoła od kilkunastu lat czynnie uczestniczy w eliminacja szkolnych, okręgowych i centralnych OWiUR, równocześnie zajmując w niej wysokie lokaty. Dodatkowym atutem startu młodzieży w tej olimpiadzie jest fakt, że laureaci szczebla centralnego otrzymują indeks na dowolną wyższą uczelnię techniczną na terenie naszego kraju.

Po listopadowych zmaganiach w T2 do eliminacji okręgowych przystąpili uczniowie klas III i IV. W bloku  produkcji roślinnej Robert Drążek z klasy IV TR, produkcji zwierzęcej Hubert Gruszka, z tej samej klasy, mechanizacji rolnictwa Wiktor Niesłony - kl. III TR. Technologię żywności reprezentowała Katarzyna Jażdżewska, uczęszczająca do IV klasy w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.

Nasi uczniowie stanęli na wysokości zadania, dając nam powody do dumy i zadowolenia zajmując miejsca od czwartego do siódmego. Gratulujemy uzyskania wysokich wyników i życzymy dalszych sukcesów.

©2020 Technikum nr 2 w Chojnicach