• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • włącz większą interlinie+
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Informacje:
  • invalid

Porady pedagoga szkolnego

 

Dla Uczniów

Drodzy Uczniowie! Zapoznajcie się z moimi poradami dotyczącymi zwiększenia motywacji

Jak zmotywować się do nauki?

oraz z biuletynem, w których znajdziecie wskazówki jak lepiej się uczyć.

Uczę się i umiem


Pliki do pobrania (.doc)

Gdy bliski pije... Ulotka informacyjna dla starszych dzieci i nastolatków

Ulotka dla uczniów "Dbaj o swoje ciało - to Twoja najlepsza wizytówka"

Ulotka dla uczniów "Jeszcze jedna gra...? Co wiecie o hazardzie?"

Ulotka dla uczniów - otyłość

Ulotka dla uczniów "Efektywne zarządzanie swoim czasem"

Jak rozwiązywać konflikty? Ulotka dla uczniów

Ulotka dla uczniów: pedagog szkolny

 

 

Dla Rodziców

 Prezentacja z zakresu pomocy pedagogiczno-psychologicznej

Szanowni Państwo! W ostatnim czasie coraz częściej słyszy się w mediach, a niejednokrotnie w najbliższym otoczeniu, o substancjach, które posiadają psychoaktywne właściwości zbliżone do działania narkotyków. Powszechnie nazywane są "dopalaczami". Proszę o przeczytanie ulotki wydanej w ramach Kampanii Ministerstwa Zdrowia i Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii oraz obejrzenie mojej prezentacji „Dopalacze...mogą Cię wypalić”

Ulotka dla Rodziców

Prezentacja dla Rodziców

Proszę też o zapoznanie się z moimi poradami dotyczącymi zwiększenia motywacji

Jak motywować uczniów do nauki?


Pliki do pobrania (.doc)

Ulotka informacyjna dla rodziców dzieci będących w kryzysie lub po traumie

Ulotka informacyjna dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością

Ulotka informacyjna dla rodziców dzieci z chorobą przewlekłą

Ulotka informacyjna dla rodziców uczniów z dysleksją rozwojową

Ulotka informacyjna dla rodziców dzieci mających niepowodzenia edukacyjne

Ulotka informacyjna dla rodziców dzieci mających trudności adaptacyjne

Ulotka informacyjna dla rodziców dzieci będących w trudnej sytuacji rodzinno-bytowej

Ulotka informacyjna dla rodziców uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Ulotka informacyjna dla rodziców dzieci z zaburzoną komunikacją językową

Ulotka informacyjna dla rodziców dzieci szczególnie zdolnych

Ulotka dla rodziców dziecka z zaburzeniami tikowymi

Ulotka informacyjna dla rodziców na temat hazardu

Ulotka informacyjna dla rodziców dzieci z obsesją na punkcie wyglądu

Ulotka dla rodziców "Najczęstsze zaburzenia mowy u dzieci"

 

Dla Nauczycieli

Szanowni Nauczyciele! W najbliższym czasie odbędzie się szkoleniowa Rada Pedagogiczna na której przedstawię zagadnienia motywacji i wypalenia zawodowego. Polecam zapoznanie się z artykułem:

 ► Edyta Starostka – „Wypalenie zawodowe - przyczyny, objawy i konsekwencje dla funkcjonowania społecznego jednostki”


Pliki do pobrania (.doc):

Arkusz diagnostyczny do rozpoznawania uczniów ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi

Diagnoza zaburzeń zachowania

Wskazówki dla nauczycieli

©2020 Technikum nr 2 w Chojnicach