• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • włącz większą interlinie+
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Informacje:
  • invalid

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

Komunikat o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu zawodowego w sesji Zima 2023 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2012

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - Formuła 2017

Egzamin zawodowy - Formuła 2019

©2020 Technikum nr 2 w Chojnicach