• Czcionka:
  • A
  • A+
  • A++
  • zresetuj wielkość interlinii
  • włącz większą interlinie+
  • Kontrast:
  • włacz kontrast
  • wyłacz kontrast
  • Informacje:
  • invalid

Spis treści

Sztandar Szkoły


Przekazanie sztandaru (2005)

Na Radzie Pedagogicznej w dniu 7 marca 1984 roku Pan Seweryn Wartecki zaproponował ufundowanie sztandaru na 30-lecie istnienia Technikum Rachunkowości Rolnej. Ta sprawa powracała jeszcze wielokrotnie. Proponowano również nadanie Szkole patrona.

Przed Zjazdem Absolwentów w trzydziestą rocznicę TRR w roku 1985 po raz kolejny podjęta została sprawa sztandaru Szkoły. Dopiero w 2004 roku po zawiązaniu się komitetu organizacyjnego Zjazdu Absolwentów stworzona została Fundacja Absolwentów, która wygenerowała fundusze pozwalające nadać idei sztandaru realny kształt. Orędownikami sprawy sztandaru był Dyrektor Jan Klepin oraz niestrudzeni organizatorzy Zjazdu: Eugenia Oryszczak, Zofia Masberk, Bogdan Kufel, Hilary Narloch, Zbigniew Steinke, Irena Pacek i Edmund Weilandt.

Dnia 2 października 2004 roku na VI Zjeździe w Kościele Najświętszej Marii Panny w Chojnicach nastąpiło uroczyste poświęcenie sztandaru.

Sztandar szkoły towarzyszy wszystkim uroczystościom państwowym, społecznym i szkolnym. Każdego roku uczniowie klas pierwszych składają ślubowanie, którego treść jest następująca:

 

My uczniowie Technikum nr 2 w Chojnicach.

Ślubujemy!

Zawsze godnie reprezentować imię Szkoły i unikać wszystkiego, co przyniosłoby ujmę Jej nauczycielom i Jej Tradycjom.

Ślubujemy!

Dbać o godność ucznia.

Ślubujemy!

Wykorzystywać zdobytą wiedzę dla dobra Ojczyzny i pożytku społecznego.

Ślubujemy!

Uznawać za wartości najwyższe: prawość, uczciwość, odpowiedzialność.

Ślubujemy!

 

Opiekunem ceremoniału jest Joanna Michalak.

Sztandar szkoły (2004)

 

Ślubowanie inauguracyjne (2005)

Święto 3 Maja (2006)

 

Święto Niepodległości (2006)

 

Obchody Święta Konstytucji (2006)

 

Ślubowanie pierwszych klas (2007)

 

Uroczyste obchody 3 Maja (2009)

©2020 Technikum nr 2 w Chojnicach